Contact|
11 maart 2020 | Het Oude Magazijn | Amersfoort

Gratis bij deelname!

wat komt hier Schrijf u in voor het congres Residentieel vakmanschap en u ontvangt het boek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht cadeau bij congresdeelname!

Het boek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht wordt dit congres geleverd met een selectie van de werkbladen over het Waaiermodel. Een uitgebreid pakket met meer dan 100 werkbladen kan als e-book worden aangeschaft. Het Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht (e-book) heeft een sterk gedragstherapeutische inslag. Het helpt hulpverleners in het residentiële veld om samen met de jongere en diens ouders gedragstherapeutisch te gaan werken.

Voor het Congres Residentieel Vakmanschap wordt bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:
Br>
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Heeft u een speciaal verzoek voor accreditatie of wilt u weten hoeveel punten er zijn toegekend? Check dan de pagina accreditatie voor meer informatie.

De aanpak van jongeren met gedragsproblemen brengt hun behandelaars, maar ook ouders thuis en leerkrachten op school niet zelden in een uitzichtloze situatie. Ouders en leerkrachten zijn soms ten einde raad en uiteindelijk komt bij de jongeren met de meest complexe problematiek een uithuisplaatsing in beeld. Het is niet altijd een dankbare taak om deze jongeren in de context van zo’n uithuisplaatsing te moeten behandelen. Toch is er alle reden om trots te zijn op het vakmanschap van de residentiële hulpverlener. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar op en er komt steeds meer kennis beschikbaar voor de aanpak van deze speciale groep jongeren die niet alleen behoefte heeft aan extra structuur en toezicht, maar ook aan liefdevolle zorg en bescherming.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor professionals werkzaam in/bij: jeugdzorg, welzijn, GGZ, (speciaal) onderwijs, politie, reclassering, gemeente en rechterlijke macht. Waaronder: hulpverleners op de groep (social workers), pedagogen, gz- kinder/jeugd-psychologen, (spel)therapeuten, behandelaren, KJ psychiaters, gezinsvoogden, docenten, onderzoekers, beleidsmedewerkers, ambtenaren gemeenten.
LocatieHet congres Residentieel vakmanschap wordt gehouden in de Veerensmederij in Amersfoort