Contact|

Congres Residentieel Vakmanschap


11 maart 2020 | Het Oude Magazijn | Amersfoort

Infomarkt

Op het Congres Residentieel Vakmanschap wordt een informatiemarkt ingericht, waar verschillende organisaties en instellingen zich zullen presenteren. Tijdens de ontvangst, pauzes en de netwerkborrel hebben deelnemers de mogelijkheid om kennis op te doen van producten en diensten die voor hen interessant zijn. Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan! Mogelijkheden en kosten zijn samengevat in online inschrijfformulier op een aparte pagina.

Aanwezige organisaties:

+

Logavak Opleidingen verzorgt na- en bijscholing voor professionals in GGZ, Jeugdzorg, Kinderopvang, Management, Onderwijs, Psychologie, Zorg en Welzijn via:

  • Specialisatie-leergangen
  • Kortlopende cursussen
  • Meerdaagse opleidingen
  • Workshops
Het cursusaanbod is toegankelijk via open inschrijving. Daarnaast verzorgen zij incompany aanbod, waarbij de leergang of cursus op maat wordt gemaakt voor uw organisatie.
Ga voor meer informatie naar: www.Logavak.nl

 

Pedagogiek in Praktijk is een vakblad dat tweemaandelijks verschijnt, voor (ortho)pedagogen, interne begeleiders, professionele opvoeders, jongerenwerkers, leerkrachten PO-VO, ouders en studenten. Informerend en opiniërend voor ieder die zich pedagogische vragen stelt waarvan het antwoord begint waar andere opvoedingsbladen ophouden.
Ga voor meer informatie naar: www.pedagogiek.nu

Uitgeverij SWP, uitgever voor educatie, vak & wetenschap.
Ga voor meer informatie naar: www.swpbook.com
De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) is de onafhankelijke wetenschappelijke vereniging van en voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers. De VGCt zet zich in voor vakgerichte opleidingen, kwaliteitsregistraties en het delen van wetenschappelijke kennis over effectieve psychologische behandelingen. Met 7000 leden is de VGCt de grootste psychotherapievereniging van Nederland.
Ga voor meer informatie naar: www.vgct.nl
Centrum voor Consultatie en Expertise De meeste jongeren vinden passende hulp voor complexe zorgvragen. Soms is er sprake van ernstige gedragsproblemen, vaak in combinatie met blijvende stoornissen en beperkingen, waarmee professionals zich geen raad (meer) weten. Zij kunnen dan terecht bij Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).
Ga voor meer informatie naar: www.cce.nl
VanMontfoort is 23 jaar geleden begonnen in de jeugdbescherming, vooral met het maken van effectieve werkmethodes voor professionals. Vanaf het begin hebben we een combinatie gehad van juridische kennis en sociaalpsychologische expertise. Al doende hebben we een krachtige visie ontwikkeld over hoe de publieke dienstverlening te verbeteren.

Een breed aanbod. Ons aanbod strekt zich uit van het bieden van hulp aan jeugdigen en gezinnen met moeilijk oplosbare problemen tot organisatieadvies, beleids- en methodeontwikkeling, training, en diverse vormen van onderzoek. Inmiddels werken we over de hele breedte van de publieke sector, zowel overheden als semi-publieke organisaties.

Onze visie. Hulpverlening moet in onze visie nuchter en bescheiden zijn en waar nodig ook stevig. Nuchter, want hulpverleners kunnen nu eenmaal niet alle problemen helpen oplossen. Bescheiden, want hulpverleners zijn slechts passanten. Stevig, want dat is soms nodig om iemand zijn of haar eigen aandeel in de problemen onder ogen te leren zien.
Ga voor meer informatie naar: www.VanMontfoort.nl